• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Het kernteam ‘Vernieuwbouw’ van het project ‘naar een (t)Huis’ is zeer voortvarend te werk gegaan. Inmiddels zijn de teamleden uit ’t Spectrum en De Rank zover dat zij hun plannen met u en jou kunnen delen.
Ook horen zij graag of ze hierbij zaken over het hoofd hebben gezien door met elkaar in gesprek te gaan.

Daarvoor organiseert het kernteam ‘Vernieuwbouw’ een interactieve bijeenkomst waarbij ook de architect u en jou laat zien hoe het te ‘vernieuwbouwen’ gebouw eruit kan gaan zien.

Leden van ’t Spectrum en De Rank zijn hiervoor op woensdag 10 november om 19.30 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk en via de livestream.

Aanmelden tot en met uiterlijk 8 november is mogelijk via deze link : [ KLIK OM AAN TE MELDEN ]