• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CvK) heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Begroting 2020, 2019 en jaarrekening 2018

Het College van Kerkrentmeesters publiceert de volgende financiële stukken: begroting 2020 en 2019, tevens de jaarrekening 2018. Klik op 'overzicht' om deze stukken te openen.

Praktische informatie

 

Samenstelling CvK