• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Gezinsdienst, thema: 't Spectrum got talent!

Voorganger   : Ds. Anne ter Schuur-v/d. Plicht
M.m.v.            : Het Combo
Beamer          : Dick den Adel
Techniek       : Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stilte moment
Aanvangslied 288

Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Sketch
Zingen, kinderopwekking 180

Gebed
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied Opwekking 191
Kinderen gaan naar Alles Kidz

Bijbellezing: 1 Korintiërs 12, vers 12 t/m 27
Zingen ELB 428

Overdenking
Voorlezen: “Speciaal voor jou” van Max Lucado
Lied 970

Kinderen komen terug uit Alles Kidz
Wat is jouw talent?

Dank- en voorbeden, stil gebed
Zingen ELB 466
Collecte:  1e   Kerk & Israël      2e   Pastoraat & Eredienst
Slotlied 423

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 03737 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 2 okt 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, gezinsdienst

Zondag 9 okt 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 16 okt 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. mw. M. van Diepen, Gouda
  • 15:45 Kerk op Schootviering, ds. A. ter Schuur-van der Plicht

Zondag 23 okt 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H. de Wit, Zaandam, ZWO-dienst, RTW