• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor wie iedereen telt

Om te beginnen wil ik jullie kinderen iets vragen: weten jullie wat inclusief betekent? Mogelijke antwoorden…… Ik zal jullie een voorbeeld geven: vorige week fietste ik langs een schoolplein; het was pauze, mooi weer en alle kinderen waren bijna buiten. Een heel aantal was met elkaar aan het spelen: volgens mij deden ze een soort tikkertje. Eén jongetje stond op afstand wat te kijken: hij deed niet mee; of hij niet wilde of dat hij niet mee mocht doen, weet ik niet. Iedereen deed mee, behalve één jongetje: is dat nu inclusief of het tegenovergestelde exclusief? Nee precies: ….

De afgelopen week was de vredesweek: misschien is er wel iemand aan de deur geweest met een collectebus. Het thema van dit jaar is: op weg naar een inclusieve samenleving. Dat is wel heel mooi gezegd, maar wat betekent dit nu? ……             Kort samengevat: daar zijn geen hokjes en vakjes meer, waar we iedereen maar voor het gemak snel in stoppen ( vooroordelen).

We hebben zonet gehoord, hoe het die arme man aan de kant van de weg verging. Eigenlijk is dit verhaal over de barmhartige Samaritaan een spiegelverhaal:  er wordt ons een spiegel voorgehouden en ik wil u , jou en ook mijzelf vragen om eerlijk en langdurig in deze spiegel te kijken, niet te snel de andere kant op te kijken, maar te blijven kijken! En dan steeds met de vraag in ons achterhoofd: “wat doe ik in vredesnaam?”. Want er is een groot verschil tussen het verhaal kennen en er ook naar leven; de boodschap van dit verhaal in ons leven toepassen, dat is andere koek en nog niet zo gemakkelijk. Het volgende waar gebeurde verhaal maakt dit in één keer duidelijk.

Lezing ‘We laten niemand zitten’ over Epafras door ds. Tinus Gaastra op woensdag 20 oktober 2021 om 20.00 uur in de Voorhof van de Immanuëlkerk

Ongeveer 2000 Nederlanders zitten in buitenlandse gevangenissen. Ze verblijven daar dikwijls onder moeilijke omstandigheden. De cellen zijn vaak overbevolkt met als gevolg slapen op de grond. Soms is het er erg vuil en dit kan allerlei ongedierte aantrekken zoals kakkerlakken en ratten. Lang niet altijd krijgen de mensen gezond eten en regelmatig luchten is er lang niet altijd bij. Daarnaast wonen de familie en de naasten ver weg. Wat alles nog lastiger maakt, zijn de andere taal en cultuur en vaak ingewikkelde juridische procedures.

 De Stichting Epafras vindt dat we deze mensen niet mogen laten zitten, want ieder mens is immers waardevol. Daarom probeert Epafras op allerlei manieren Nederlandse gedetineerden in het buitenland te helpen. Allereerst door hen letterlijk op te zoeken: professionele geestelijke verzorgers, ook wel pastorale gezanten genoemd, bezoeken hen om te luisteren naar hun levensverhalen, hun verdriet en hun hoop.  Epafras werkt nauw samen met de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Daarnaast zijn er ook hechte werkcontacten met o.a. Reclassering Nederland Bureau Buitenland en Stichting Exodus Nederland, een organisatie die (ex) gedetineerden helpt om op een verantwoorde manier een nieuwe start te kunnen maken in de samenleving. Voor een aanzienlijk deel ontvangt Epafras subsidies van bovengenoemde ministeries, maar ook dragen kerken, particulieren en fondsen bij aan de financiering van haar activiteiten.

 Ik ben 10 jaar actief als pastoraal gezant van Epafras;  met uitzondering van het afgelopen jaar vanwege de corona perikelen ben ik gewoon om 2 weken per jaar een aantal gevangenissen in Vlaanderen te bezoeken en ik spreek dan zo’n 25 gedetineerden. Daarnaast heb ik in het verleden ook een aantal jaren gedetineerden in Engeland bezocht. Heel blij ben ik, dat onze wijkgemeente qua werktijd 1 week voor haar rekening neemt!

 Op deze avond kunt u het nodige van mij horen over het doel en de werkwijze van Epafras.  Graag wil ik mijn ervaringen als pastoraal gezant met u delen. Vragen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: Hoe raken Nederlanders verzeild in een buitenlandse gevangenis? Wat ervaren zij? Welke onderwerpen komen in de gesprekken ter sprake? Hoe overleven ze dit? Wat is het perspectief na hun detentie? Wat bezielt Epafras om Nederlandse gevangenen in het buitenland te bezoeken, en dat al sinds 1984? Waarom niet: "Eigen schuld, dikke bult!", maar aandacht?

Op zondag 17 oktober zal er gecollecteerd worden voor Epafras. 

Ds. Tinus Gaastra

 U moet zich vooraf via de mail aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u duidelijk aangeeft voor welke activiteit u zich opgeeft, met hoeveel personen u wil komen en hoe u telefonisch te bereiken bent. U krijgt dan in het antwoord bericht of er nog plaats is.

Zaterdagmiddag 13 november, om 14.00 uur.

De werkgroep Verdiepig wil samen met u op zoek naar de verschillen, maar vooral overeenkomsten tussen ons Christenen en Moslims. We krijgen een rondleiding door de moskee.De naam van de moskee ‘Al Hijra’ staat voor de reis die de profeet Mohammed samen met zijn volgelingen maakte van Mekka naar Medina in 622 na Christus en die het begin van de islamitische jaartelling markeert. Tijdens dit bezoek aan de moskee zullen we nog veel meer mogen leren over de islam. Uiteraard zijn er verschillen, maar we gaan vooral op zoek naar de overeenkomsten vanuit de gedachte dat je in een wederzijdse ontmoeting van elkaar kunt leren.

 Moskee Al Hijra

Busken Huetlaan 94-A

2741 AJ Waddinxveen

U moet zich vooraf via de mail aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u duidelijk aangeeft voor welke activiteit u zich opgeeft, met hoeveel personen u wil komen en hoe u telefonisch te bereiken bent. U krijgt dan in het antwoord bericht of er nog plaats is.

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorgangers Ds. Tinus Gaastra
M.m.v.        : Combo en Zanggroep
Beamer      : ?

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel 
Moment van stilte
Openingslied: Samen in de naam van Jezus

Bemoediging en groet
Gebed

Opening thema , Inleidend woord
Lezen prentenboek:” Kikker en de vreemdeling”
Lied: Hokjes vakjes (koortje)
Kinderen naar Alles Kidz

Barmhartige Samaritaan (Sketch)
Lied
Overdenking, Meditatief moment: Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij
Kinderen komen terug van Alles Kidz

Voorbeden,  dankgebed,  stil gebed en Onze Vader.
Wat doe jij in vredesnaam?
Filmpje Pax.
Uitleg: Vredeswens schrijven op een happy stone
Lied: Vrede is als een zaadje
Zingen Canon: Vrede wens ik je toe
Slotwoord
Welke vredeswensen hebben jullie op de stenen gezet?

Lied: Ga nu heen in vrede
Zegen

Collecte:
1e: Unicef; 2e: Jeugd en Gezin.

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen 't Spectrum


Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Hij die onze toekomst gaande houdt.

Heel veel maatschappelijke organisaties werken vanuit een bepaalde overtuiging. Om eens een paar voorbeelden te noemen: een politieke partij heeft een partijprogramma, het Inloophuis Waddinxveen, waar we vandaag voor collecteren een missie en onze kerk heeft een Bijbel en daaruit voortvloeiend een geloofsbelijdenis. Straks zullen we deze Apostolische Geloofsbelijdenis samen uitspreken voordat we overgaan tot de dienst van afscheid en bevestiging. Maar deze woorden zijn al lang geleden opgeschreven (de eerste versie is uit het jaar 170) en dan is de vraag altijd: wat hebben ze ons nu nog te zeggen? Als je daar achter wilt komen, moet je en ik vind dit een prachtige uitdrukking, in gesprek gaan met de tijd.

Dit klinkt goed, in gesprek gaan met de tijd, maar zo gemakkelijk is dit niet. De PKN, de Protestantse Kerk in Nederland heeft een poging gedaan met als doel een hoofdthema te vinden waar we ons op kunnen richten, nu we op weg zijn naar 2025. In deze visienota wordt eerst een beeld gegeven van onze samenleving in onze tijd. Met de opmerking vooraf, dat het niet meevalt de geschiedenis op heterdaad te betrappen, als je er dicht op zit, zoals Geert Mak eens gezegd heeft, komt men op 5 kernwoorden.

We zijn klagend gelukkig: ’Met mij gaat het goed, met ons als Nederland gaat het slecht’. Er is veel onzekerheid: corona, stikstofproblematiek, vergrijzing, woningnood, vluchtelingen-stromen: hoe verder? We zijn op zoek naar zin: hoewel veel kerken leeglopen zijn er talloze zinzoekers en jongeren willen weer graag ergens bij horen. We zijn overstresst: we mogen niets missen en vooral niet steken laten vallen. We zijn gepolariseerd: driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen toenemen, het woord polderen wordt steeds meer een woord van vroeger. Deze 5 typeringen zien we ook terug in de kerk. De vraag is: welke hoofdboodschap licht uit de Bijbel op, als we deze ruwe schets van onze samenleving nu serieus willen nemen? Er wordt dan gekozen voor het volgende gebed van Huub Oosterhuis, we hebben het zonet gehoord: “Doof de hel in ons hoofd, leg Uw Woord op ons hart, breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst, kome wat komt”.

Save the date!

Op zaterdag 9 oktober organiseren de gezamenlijke Waddinxveense kerken het festival PROEF! Met aansluitend op zondag 10 oktober de Kerkproeverij.
PROEF! zal in het Warnaarplantsoen bij winkelcentrum Gouweplein gehouden worden van 11.00uur – 16:00uur.
Het doel is de bewoners van Waddinxveen op een gezellige en aansprekende manier kennis te laten maken met de kerken.
Met elkaar willen we een uitnodigende sfeer creëren waarbij de kerken hun relevantie laten zien voor de hele maatschappij.

Het belooft een prachtige dag te worden met heel veel leuke activiteiten zoals schminken & knutselen, sport & spel, theater & live muziek, food & drinks.
Kom in contact met Waddinxveense goede doelen zoals de Voedselbank, Hulp in Praktijk, Gered Gereedschap en Waddinxveen helpt Lesbos. Zoek de rust in de stiltetent of geniet juist van de live muziek en het kindertheater op het podium. Proef van een lekker hapje of drankje, en kom in actie tijdens de korfbal clinic.

Kortom een leuke ontmoetingsdag voor misschien wel alle Waddinxveners.

Als mensen meer dan nieuwsgierig geworden zijn, dan nodigen we ze graag uit in een van de diensten van de gezamenlijke kerken op zondag 10 oktober. In alle deelnemende kerken zal aandacht zijn voor gasten die naar aanleiding van PROEF! de kerkdienst bezoeken.

Gaat u de uitdaging aan en neemt u iemand mee?
Meer informatie: kerkproeverijwaddinxveen.nl

Kerkdiensten

Zondag 3 okt 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J. Magliano-Tromp, Den Haag

Zondag 10 okt 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW
  • 15:45 ds. A. ter schuur, Kerk op Schoot-viering

Zondag 17 okt 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg

Zondag 24 okt 2021

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, Heilig Avondmaal