• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het Licht der wereld
dat uitgezaaid wordt in ons bestaan.

Misschien hebben de buren wel gezegd, toen ze hem zagen vertrekken, nagezwaaid door zijn vrouw Elisabeth: het is weer zover, Zacharias heeft ook weer dienst in Jeruzalem. Normaal had hij als priester dienst in zijn eigen regio en bracht hij daar de offers op de heilige plaatsen. Maar twee keer per jaar ging hij voor een volle week naar Jeruzalem om dienst te doen in de tempel. Dan was zijn priester-afdeling, die van Abia aan de beurt. Ze waren er dan met ongeveer 300 man. Het spannende moment was altijd wanneer er geloot werd om wie de heiligste taak mocht doen: het branden van wierook op het reukofferaltaar. We zien al die mannen daar staan, in afwachting van .. en het lot valt op Zacharias! Tijdens het middaggebed rond drie uur s’ middags mocht hij wierook branden op het altaar vlak bij het heilige der heiligen, waar alleen de hogepriester 1 keer per jaar naar binnen mocht. Dichter bij God kon een gewone priester als Zacharias niet komen.

Zacharias en Elisabeth worden neergezet als twee vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan de wetten van de Heer houden. Zacharias doet dat beroepshalve, hij is priester. Elisabet stamt af van oerpriester Aäron. Ze zijn al op leeftijd, en dat vergroot alleen maar hun eerbiedwaardigheid. Alles wat er verder van hun verteld wordt is dat ze kinderloos zijn, omdat Elisabeth onvruchtbaar is. Dat is alles. Er wordt niets verteld over wat dat met hun doet. Zo gaat dat meestal in de Bijbel. Niets over wat ongetwijfeld een groot verdriet in hun leven is. Niets over de perioden dat ze nog hoop hadden, gespannen verwachting, nieuwe teleurstelling. Niets over eventuele stille verwijten, over geloofstwijfel.

Voor het eerst in 30 jaar zullen er de komende adventsperiode in Waddinxveen geen oecumenische vespers worden gehouden in de RK St. Victorkerk.O Rex gentium
Met pijn in het hart heeft Samenspraak moeten besluiten om het advies van de landelijke kerk te volgen en na 17.00 uur geen diensten meer te houden.
Volgend jaar zullen we hopelijk de mooie serie van vespers, met als thema de muzikale O-antifonen voor kerst, wel door kunnen laten gaan.

Evalien de Haan, secretaris Samenspraak                                              O Rex gentium

De Protestantse wijkgemeente ‘t Spectrum in Waddinxveen is op zoek naar een kerkelijk werker. Wij zoeken iemand voor 24 uur in de week (uitbreiding in overleg), per ingang van 1 januari 2022.

Wie zijn wij?

Per 29 november 2020 is de nieuwe Protestantse wijkgemeente ‘t Spectrum van start gegaan. Deze gemeente is ontstaan door het samenvoegen van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. Beide wijkgemeenten maakten deel uit van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW). Na de fusie bestaat de PGW uit wijkgemeente ‘t Spectrum en wijkgemeente ‘De Rank’. ‘t Spectrum bestaat momenteel uit ongeveer 1600 leden.

Op 1 januari 2022 werken binnen de wijkgemeente de volgende pastores voor samen 1,4 fte: een predikant die met emeritaat gaat, een predikant die werkt met de gemeenteleden tot 45 jaar en een kerkelijk werker voor pastoraal werk onder de oudere gemeenteleden.

Kerkdiensten

Zondag 5 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW

Zondag 12 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
  • 16:00 ds. A. ter schuur, Kinderkerstfeest

Zondag 19 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Vrijdag 24 dec 2021

Immanuëlkerk
  • 21:30 ds. T. Gaastra