• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Voorganger:     ds. Peter Wattèl
Piano:                Arjan Bennik
Beamer:           Ad Viere
M.m.v.:              Alfred Brauckman en Floortje Euser
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied GOZ 18: 1-2

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst
Zingen “Met open armen”
Gebed

Vervolg “Huiskamer”
Zingen: “Bij jou”
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied
Kinderen gaan naar Alles Kidz groep 1 t/m 4

Bijbellezing Lucas 10: 38-42 (Bijbel in gewone taal)
Zingen “Marta, Marta
Staan/zitten “Bij ons thuis”

Overweging       

Lied “Kinderen van de Vader" (Hemelhoog 705)
Kinderen komen terug uit Alles Kidz

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGER

Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente, dit is uw nieuwe ambtsdrager, Elfrida Visser
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hoog-houden in haar ambt?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte
Welkomstlied LvdK 474: 1-3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank - en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte:   1. Kinderen in de knel        2. Ouderenwerk
Slotlied 419

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Aanstaande zondag 17 september is de gezamenlijke startzondag van de wijkgemeenten 't Spectrum en De Rank.

Na de ochtenddienst kunt u de activiteitenmarkt bezoeken. U kunt dan kennismaken met een aantal activiteiten die dit jaar binnen de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW) worden georganiseerd. Van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de tafels in de hal.

Vanaf 9 juli kerken wijkgemeente ‘t Spectrum en De Rank samen in de Ontmoetingskerk.
Dit zal in het begin best wennen zijn en, hoewel er goed is nagedacht over hoe dit het beste kan gebeuren, zijn er waarschijnlijk wel zaken die beter of handiger kunnen.

U kunt - vanaf 16 juli - uw opmerking, suggestie, tip aan ons doorgeven. Het gaat dan om zaken van praktische aard, de essentie van het na elkaar “Samen Kerken” zal niet op korte termijn veranderd worden.

Woordveld 't SpectrumWijkgemeente ’t Spectrum van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen is op zoek naar een enthousiasmerende, verbindende predikant.

Wie zijn wij?

Een veelzijdige, open wijkgemeente, die midden in de samenleving wil staan. Deze wijkgemeente is in november 2020 ontstaan door de samenvoeging van twee wijkgemeenten en telt 1500 leden. Samen met wijkgemeente De Rank vormen wij de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW)

Wie zoeken wij?

Een actieve en gedreven voorganger, die in het bijzonder oog heeft voor de grote diversiteit binnen onze gemeenschap. Iemand die vanuit een persoonlijk en levendig geloof uitnodigend en inspirerend kan vertellen en uitleggen. Tevens een luisterende dominee die ons kan helpen ’t Spectrum als een “interne pionier” verder mee op te bouwen.

Wij willen op een andere manier gaan werken en zijn dat aan het uitvinden. Wij zoeken een predikant die hierin kan meedenken..

Kerkdiensten

Zondag 8 okt 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. P.L. de Jong, Rotterdam

Zondag 15 okt 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 pastor mw. D. Adams-Booster, Waddinxveen

Zondag 22 okt 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen, Heilig Avondmaal

Zondag 29 okt 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. A. van Nierop, Beverwijk, ZWO-dienst

Zondag 5 nov 2023

Ontmoetingskerk
  • 09:00 pastor M. Sonneveld