• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Vrijheid van meningsuiting,..vrijheid van godsdienst... vrijheid om samen te komen wanneer je maar wilt...

Een spreker van OpenDoors komt begin van de nacht 9-10 juni iets vertellen over wat het betekent voor mensen die hierin beperkt worden.
Laat je meenemen, stel je vragen en door samen te luisteren, bidden en getuigenissen te horen wordt je zelf gesterkt en bemoedigd in je geloof.

Met Pinksteren is verteld dat Aad gevraagd is om nog 2 jaar langer in Albanië te blijven. De Kerkenraad heeft ermee ingestemd om “uitzendende gemeente” te blijven.

Aad wordt door de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) uitgezonden, maar deze uitzending moet natuurlijk ook gefinancierd worden. De GZB heeft met de Rank afgesproken dat wij, als “uitzendende gemeente”, ons best doen om de helft van de kosten bij elkaar te brengen.

Er zijn 45 vaste donateurs die al langere tijd deze uitzending ondersteunen. Wij hopen dat ze dit nog 2 jaar langer willen blijven doen!

Elke week kun je op diverse plekken in Waddinxveen terecht voor ontmoeting en gezelligheid. Voor een warme maaltijd, een kopje koffie of een praatje. Vanwege het succes van de drie huidige Bruispuntlocaties gaan we een vierde locatie openen. Deze komt in gebouw de Paddenstoel in de Sniepwijk. Hiervoor zijn we op zoek naar Gastheren/vrouwen, Coördinatoren en Koks.

Investering: Je bent 1x per vier weken op dinsdag van ca 10.00 tot 14.00 uur bezig.
Opbrengst: het bieden van een gezellige ontmoeting en maaltijd aan (kwetsbare) mensen.

De evenementencommissie kijkt terug op een geslaagde Moederdagactie. De bloemenactie heeft het mooie bedrag van 700,- euro opgeleverd. Stichting Aria en De Rank ontvangen ieder een bedrag van 350,- euro. De evenementencommissie bedankt iedereen die deze actie mogelijk heeft gemaakt: het bloementeam voor het maken van de boeketten, de kinderen die de doosjes voor de bonbons hebben versierd, de bezorger van de boeketten en vooral iedereen die een bestelling heeft gedaan!!

En dat het geld goed besteed gaat worden door St. Aria melden Alice en Ton vanuit Roemenië:

“Goedemorgen, hartelijk welkom en een fijne dienst”.
Iedere zondagochtend word(t) u/jij bij de deur van het Coenecoopcollege van harte welkom geheten door leden van de ontvangstcommissie. Zoals bekend vinden de diensten vanaf zondag 9 juli plaats in de Ontmoetingskerk. Het is u/jou vast weleens opgevallen dat de kerkzaal van deze kerk twee ingangen heeft. We willen de ontvangstcommissie daarom graag uitbreiden zodat er bij iedere deur een hartelijk goedemorgen kan klinken.

Zondag 14 mei start het Pinksterproject van de kindernevendienst. De Bijbelverhalen bij dit project komen uit de brieven van Petrus.

De eerste christenen werden al snel vervolgd. Geen wonder: Jezus zelf was om de boodschap gekruisigd en het evangelie ervaren de mensen als bedreigend:
Een Koning die hoger is dan de keizer van Rome? Een God in plaats van alle romeinse afgoden? Een God van liefde voor alle volken in plaats van een God van wetten voor het Joodse volk alleen.
Dat zet ook echt heel de wereld op zijn kop.