• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Ā 

Hieronder de berichten met betrekking tot de uitzending van deĀ 
familie Van der Maas (Aad, Dineke, Chris en Jos) vanuit onze wijkgemeente naar Albaniƫ
Klik hier om naarĀ de weblog van de fam. Van der MaasĀ op deĀ website bij de GZBĀ te gaan.
Facebook-pagina Fam. Van der Maas in AlbaniĆ«. KlikĀ hier voor de Nieuwsbrieven.
Correspondentie adres | Steun het werk -Ā doneer onlineĀ (actueleĀ stand).

Omdat De Rank gelukkig nog steeds nieuwe gemeenteleden en gasten mag verwelkomen is het goedĀ terug te blikken en hernieuwd kennis te maken met het werk van de familie Van der Maas in AlbaniĆ«. Het is bijna 4 jaar geleden dat de familie van derĀ Maas vanuit onze gemeente werd uitgezonden naar AlbaniĆ«.

Op zondag 2 juli 2017 preekte ds. M.J.Ā Zandbergen uit Handelingen 11,13 en 14. In de preek werd benadrukt wat een uitzending betekentĀ voor de wijkgemeente de Rank. De familie van de Maas, bestaande uit Aad, Dineke en hun kinderenĀ Chris (2002) en Jos (2006) is eerder uitgezonden geweest naar Ghana van 2004 tot 2010. Aad heeftĀ een achtergrond op het gebied van theologie en onderwijs en Dineke in de gezondheidszorg enĀ hulpverlening.

Verhuizing Nederland
17 mei komen Dineke en Jos weer naar Nederland. Zij zullen, zoals al eerder gemeld, weer hun intrek nemen in hun huis aan de Linzenakker 42 te Waddinxveen. Hier zijn zij herenigd met Chris. Jos kan nog een aantal weken naar de Driestar in Gouda, voordat het schooljaar ten einde loopt. Na de zomer zal hij zijn middelbare school dus in Nederland afmaken. Gelukkig heeft Dineke al een nieuwe betrekking gevonden, te weten als ambulant hulpverlener bij Agathos Thuiszorg in Gouda.

In dit artikel brengen wij u weer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de uitzending van de familie Van der Maas vanuit onze gemeente naar Albaniƫ. Zij ondersteunen daar de lokale kerken in de groei naar volwassenheid, Aad geeft les op de bijbelschool in Tirana en ondersteunt ook de zendingswerkers in de regio, zoals in Kroatiƫ, Bosniƫ, Tsjechiƫ.

In de paasdienst werd er gecollecteerd voor het werk van de familie Van der Maas in Albaniƫ. Er werd in de dienst een video getoond waarin een aantal mensen uit Albaniƫ aan het woord komt om te vertellen wat Pasen (voor hen) betekent.

De video is hieronder nog(maals) te bekijken.

Online Bijbelcursussen
Intussen worden nieuwe mentoren getraind voor de online Bijbelcursussen. Deze onlineĀ Bijbelcursussen zijn in het Albanees ontwikkeld in samenwerking met GlobalRize (zie hier).Ā De mentoren zullen de deelnemers begeleiden en zullen de lessen ook nakijken.Ā Eind februari zal op Facebook reclame worden gemaakt voor deze online Bijbelcursussen.

FOKUSI
Wij hebben u al eerder geĆÆnformeerd over het programma FOKUSI. De GZB is in 2020 eenĀ programma gestart om Albanese en Kosovaarse kerken te ondersteunen middels trainingen. De islamĀ is in beide landen de heersende godsdienst. Dit programma wordt in de Albanese taal FOKUSIĀ genoemd. Aad is zoals u weet o.a. coƶrdinator van dit programma, waarvoor een twaalftal kerken isĀ geselecteerd om aan deel te nemen. FOKUSI kent een zestal doelen;

Middels deze weg wil de familie van der Maas u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid met hunĀ werk in AlbaniĆ«.

Sinds 2017 voelen zij zich gedragen door uw gebeden, uw belangstelling en uw financiƫle ondersteuning. Dank u daarvoor!

GZB gebedsapp
Sinds 1 oktober heeft de GZB een eigen - gratis - app. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voorĀ Gods wereldwijde kerk.

Er is weer een 'verse' Nieuwsbrief van de familie Van der Maas verschenen. Zij zijn in 2017 door onze gemeente, via de GZB, uitgezonden naar Albaniƫ.

Aad geeft theologische vorming en ondersteuning aan de lokale kerken in AlbaniĆ« en Kosovo, geeft les op de bijbelschool in Tirana en heeftĀ het kerkenprogramma van de GZB in AlbaniĆ« en Kosovo opgezet, onder de naam FOKUSI ("Focus").Ā  In dat programma wordt gefocustĀ op hoe we Jezus beter kunnen leren kennen en hoeĀ we ons geloof handen en voeten kunnen geven in de wijk.Ā Dineke geeft (engelse) les aan kinderen bij Alo!Mik.Ā