• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad wordt door de leden van de gemeente gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

  • ds. J. Overeem (predikant)
  • dhr. J. Minnema (voorzitter, ouderling)
  • mw. M. Oskam-Wildemans (scriba, diaken)
  • dhr. Adri Twigt (ouderling)
  • dhr. M. van Zeelst (ouderling-kerkrentmeester)
Contactpersoon voor de gastpredikanten en coördinatie van het preekrooster is in handen van Annette Nieuwveld.
 
Op dit moment bestaat de kerkenraad uit de onderstaande personen: