• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente 't Spectrum

Wijkgemeente 't Spectrum

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

Wijkgemeente De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 11 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen, Heilig Avondmaal
De Rank
 • 10:00 Ds. J. Overeem (Avondmaal)
 • 18:30 Ds. J. Overeem (Goud van Oud, zangdienst)

Vrijdag 16 juni 2023

Immanuëlkerk
 • 19:30 Taizéviering

Zondag 18 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. mw. H.M. de Jong, Rotterdam
De Rank
 • 10:00 Ds. C. Bregman, Soest
 • 18:30 Ds. M. Kollenstaart, Goudriaan (Themadienst)

Zondag 25 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen, Gezinsdienst
De Rank
 • 10:00 Ds. J. Overeem (Doopdienst)

----------------------
Privacy Verklaring