• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

 

Over "Samen Triangel"
Als kerk willen we, vanuit de opdracht die de bijbel ons aanreikt, present zijn in de
nieuwe wijk Triangel om door woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Op deze pagina's van de website informeren wij u hier graag nader over.
Lees hier de introducte van "Samen Triangel"

Sinds een aantal jaren groeit de wijk Triangel explosief. Het uiteindelijke doel is een wijk van plm. 2700 huizen. Ter vergelijking: de wijk Zuidplas telt 2400 woningen.
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, “Heilzaam Present” wordt al gesproken over de rol van onze gemeente(n) in de wijk Triangel.

Samen Triangel is een interkerkelijk initiatief van verschillende Waddinxveense geloofsgemeenschappen waarbij we vanuit een gezamenlijk “geloofs-DNA” werken en niet interveniëren in al bestaande initiatieven van kerken en gemeenten. Dit is geen geringe klus en om die reden is het voorstel aan de kerken en gemeenten gedaan om in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een zogenaamde “Pioniersplek” te creëren.

In de mei editie van Kompas (kerkblad van de PG Waddinxveen) is bijgaande tekst gepubliceerd om een breder publiek te informeren over Samen Triangel.

Op donderdag 15 oktober is er een informatie avond over "Samen Triangel" georganiseerd.

In verband met de Corona maatregelen hebben we de avond zowel in met een 20 tal aanwezigen in de Morgenster als via een live-stream via Youtube aangeboden. Gedurende avond zijn er via Youtube een kleine 20 locaties aangesloten geweest. U kunt deze bijeenkomst terug kijken via deze link: https://youtu.be/2gGGm8t7mLs (of hieronder).

Om de mening, suggesties en terugkoppeling van de aanwezigen te peilen hebben we door middel van een mentimeter presentatie een aantal vragen uitgezet.

Sinds een aantal jaren groeit de wijk Triangel explosief. Het uiteindelijke doel is een wijk van plm. 2700 huizen. Ter vergelijking: de Zuidplas telt 2400 woningen.
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, “Heilzaam Present” wordt al gesproken over de rol van onze gemeente(n) in de wijk Triangel. Hieronder willen we u bijpraten over de rol van de kerk in deze wijk. De vragen zijn dan: waarom, wat, hoe en wie?

Waarom willen we dat
Als kerk willen we, vanuit de opdracht die de bijbel ons aanreikt, present zijn in de wijk om door woord en daad te getuigen van Gods liefde.