• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 Archief liturgische schikkingen De Rank 

Uitleg bij de liturgische schikking:

God roept het volk op om de ketenen van de slavernij te verbreken en te gaan in blind en woordeloos vertrouwen op Hem, de enige God.

Een onderbroken slinger van hedera verbeeldt de breuk met het leven in slavernij.

Zondag 27 augustus vierden wij het heilig avondmaal. Het glas rode wijn, de druiven en de korenaren geven dit weer. Het Schriftgedeelte is Handelingen 9: 10-31 waar we lezen over Saulus bekering. Een ommekeer naar Christus. Zoals zonnebloemen zich keren naar de zon. De drie bloemen symboliseren Vader, Zoon en Heilige Geest. De distel in het midden stelt de onrust, argwaan en angst in de gemeente weer. Er gebeurt namelijk van alles. En toch gaat de gemeente hier niet aan ten onder.

Wanneer Lucas dit alles samenvat schrijft hij in vers 31: Welnu, de gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria ervoeren vrede en terwijl zij werden opgebouwd en wandelden in ontzag voor de Heer, namen zij in aantal toe door de bemoediging van de Heilige Geest.

In de schikking zijn verschillende elementen en thema’s uit de lezing en de preek verwerkt.

We zien het water langs de weg van Jeruzalem naar Gaza, waar de Ethiopiër gedoopt is.

Dit water stroomt, is in beweging. De grassen en bloemen buigen naar elkaar toe om afstanden tussen mensen te overbruggen.

Als basis voor de schikkingen in de Stille week zijn kronkelige takken gebruikt.

De weg naar Pasen is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen.

Met deze kronkeltakken maken we iedere dag een andere vorm, passend bij de betreffende dag.

 

Vandaag vieren we Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook doen Kirsten Bank en Sanne Wolters belijdenis van hun geloof.
Het thema van de dienst is: Jezus enthousiast verwelkomen. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen.

De diverse groene bladen, mos en stenen verbeelden de weg.