• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

 Archief liturgische schikkingen De Rank 

Uitleg bij de liturgische schikking avondmaalsdienst
Zondag 14 januari 2024 | Lezing: Lucas 19: 1-10

De lezing van vandaag gaat over Zacheüs.

Uitleg bij de schikking op Gedachteniszondag
In de verkondiging bij de lezing uit Genesis 50 worden 3 rituelen aangestipt:

  • Een laatste kus: Jozef (de lelie) buigt zich over Jacob (chrysant) heen en geeft hem huilend (pareltjes) een laatste kus.
  • Het balsemen als hoop op opstanding: de groene kruikjes en het witte doek symboliseren het balsemen; het kruis met de witte roos symboliseert de opstanding van Jezus.
  • Een rouwperiode van 30 dagen: het zwarte doek achter de schikking verwijst naar deze rouwperiode.

In de feestelijke morgendienst van 12 november werden Naomi en Bram gedoopt. Uitgebeeld door de roze bloemen en blauwe bloemen in de boeketten. Zij werden gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gesymboliseerd door de 3 witte rozen. De geloofsopvoeding is ook een taak van de gemeente. Zij staan rondom de dopeling, deze wordt weergegeven door het gipskruid.

Voor de doop wordt water gebruikt. Uitgebeeld door de blauwe organza stof. Water verfrist, water vernieuwt, water maakt schoon, water is de bron van het leven.

Liturgische schikking bij het Heilig Avondmaal
zondag 22 oktober.

Schriftlezing uit Jesaja 25: 6 - 9

Het feestmaal op de Sion wordt uitgebeeld door de 'berg' met daar bovenop een feestmaal: brood en wijn. De lichtjes maken het feestelijk.
De volken, Joden en heidenen, worden verbeeld door de rieten ballen en stenen in verschillende kleuren in en rond de berg.

Uitleg bij de liturgische schikking:

God roept het volk op om de ketenen van de slavernij te verbreken en te gaan in blind en woordeloos vertrouwen op Hem, de enige God.

Een onderbroken slinger van hedera verbeeldt de breuk met het leven in slavernij.