• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Droge rivierbeddingen - Bron van Water 
Zoals u weet, sparen we dit jaar, voor het tweede jaar, voor de aanleg van dammen in droge rivierbeddingen in Kenia. Zodat het water dat in het regenseizoen valt, kan worden opgevangen. Doordat er dan water blijft staan, komt er vruchtbare grond, waarop groente en dergelijke verbouwd kan worden. Ook worden er pompen en netkassen geplaatst. Alles bij elkaar zijn de kosten per dam ongeveer € 6.000,-.  We hoorden dat voor het regenseizoen de vierde dam ook klaar is gekomen. Dat is mooi om te horen!

Zoals u op foto kunt zien, wordt er zowel door mannen als vrouwen hard gewerkt. Men is erg dankbaar en blij dat u als gemeente van De Rank tot nu toe 4 dammen en alles wat erbij komt, mogelijk hebt gemaakt! 

Misschien heeft u gehoord dat er in Kenia overstromingen zijn geweest door de vele regen in het regenseizoen. Triest om te horen. Dit was vooral in Noord-Kenia, maar triest dat in een land waar zo veel droogte was, nu overstromingen zijn. De grond was zo hard en droog dat het water niet weg kon.
De organisatie waar AgriNextLevel mee samen werkt, bouwt dammen in Zuid-Kenia. Daar zijn (nog) geen overstromingen. Laten we voor hen bidden en voor degenen die wel last hebben van overstromingen.

We hopen dat er ook dit jaar weer voldoende geld bij elkaar wordt gebracht om meer dammen te kunnen bouwen. Zo kan de bevolking in eigen levensonderhoud voorzien.
Fijn dat er regelmatig collectes voor dit doel worden gehouden en dat er diverse mensen zijn die regelmatig geld overmaken op de rekening van de ZWO voor dit doel! Hartelijk dank hiervoor!

Op zondag 17 december willen we de jaarlijkse kerstactie houden. Er zal tijdens de dienst kort iets over verteld worden. U kunt natuurlijk altijd een gift overmaken voor dit doel via De Rank-app of op rekening van ZWO De Rank NL10 RABO 0373 7095 44 met vermelding "Kenia".

---

De ZWO zoekt nieuwe leden!

Hierbij ziet u de huidige leden van de ZWO-werkgroep. En we zoeken nog een nieuw ZWO-lid!
Wilt u of jij onze groep compleet maken? Marion Wineke is vanuit de diaconie onze werkgroep komen versterken. Daar zijn we erg blij mee!
Omdat de meesten van ons ook andere taken hebben, zou het fijn zijn als er nog iemand bij komt. Dan kunnen we de taken goed verdelen en is het voor iedereen goed te doen.

Hebt u of jij interesse? Informeer bij een van ons of kom een keer bij een vergadering. Van harte welkom!

Vriendelijke groeten,
De ZWO-werkgroep
Dineke van der Maas | Hans Wineke | Margreet Bank | Marion Wineke | Wim Adam | Teunie de Kruijf