• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Dialoogavonden met een thema op het scheidsvlak van maatschappij en religie gehouden in Waddinxveen.

Save the date! Donderdag 23 november a.s. dialoog over het klimaat ‘Consuminderen of protesteren’.
Paul Schenderling, oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland schrijver van het boek ‘Er is leven na de groei’ komt naar Waddinxveen!

Het is de bedoeling dat hij o.a. in dialoog gaat met een vertegenwoordiger van Extinction Rebellion. Welkom!

Paul Schenderling

 

 

De werkgroep ‘Brug-dialoog’ neemt het initiatief tot het organiseren van dialoog avonden waarbij verschillende actuele thema’s op cultureel en politiek vlak aan de orde komen waarbij deze ook belicht worden vanuit christelijk perspectief. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen uit Waddinxveen en daarbuiten. In de werkgroep worden verschillende kerken binnen Waddinxveen vertegenwoordigd en bestaat uit ds. Harald Overeem, ds. Johan van Vugt, ds. Lucas van der Veen, ds. Willem Maarten Dekker, Kees van Vuuren, Niels van Arkel en Joanneke Anker.

Doelstelling is om het gesprek over deze thema’s op gang te brengen en te houden. Om hierdoor meer begrip voor elkaar te krijgen en daardoor mensen aan elkaar te verbinden en bruggen te bouwen. Altijd zal het thema vanuit een maatschappelijke én christelijke visie worden beschouwd.

De ingrediënten voor de Brug~dialogen zijn:
aansprekende onderwerpen • interessante sprekers • inspirerende ontmoetingen

Ook in het voorjaar 2024 zijn er plannen om een dialoog te houden, nadere informatie volgt op onze website brugdialoog.nl.

De locatie van de dialoogavonden is Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen (website/ route).