• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 21 februari is de diaconale collecte bestemd voor ’t Swanenburghshofje, een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 60 medewerkers.
'Vanuit ‘t Swanenburghshofje bieden we laagdrempelige, psychosociale en maatschappelijke hulp. Ieder mens kan ergens in zijn of haar leven vastlopen door bijvoorbeeld relatieproblemen, rouw, een echtscheiding, het verlies van werk of het uit de hand lopen van schulden. En als er iets mis gaat, stapelen de problemen zich vaak op.

Onze vrijwilligers helpen de hulpvrager om stap voor stap zijn of haar problemen te benoemen en aan te pakken. Door scholing en intervisie worden onze medewerkers toegerust om in wisselende situaties de hulpvrager zo goed mogelijk te helpen. We bieden hulp aan iedereen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Door giften en donaties kunnen wij onze cliënten helpen zonder dat daar voor hen kosten aan verbonden zijn.

Het collectedoel op zondag 28 februari is voor de bouw van Zorgcentrum Sebrenica (het grootste project in 23 jaar Stichting Proplan). Al meer dan 23 jaar werkt Stichting Proplan om hulp, hoop en toekomst te geven aan hen die geen helper hebben. Nooit eerder in die 23 jaar is er zo’n groot project geweest. Eén ding werd duidelijk: dit project, een ambitieus plan, waarvoor de stichting Proplan gaat zorgen, kost € 1.005.557,-, dat moet gaan lukken. Over de hulp aan weduwen is meer dan 25 jaar gepraat. Op 16 juli 2019 is de bouw gestart en 10 juli 2021 is de opening van het zorgcentrum. De teller staat nu op € 781.000,-. Eén van de weduwen zal samen met onze partnerorganisatie MFS Emmaus aanwezig zijn. Symbolisch zullen we aan hen een cheque overhandigen met het eindresultaat van drie jaar fondsenwerving. Help met uw bijdrage het tekort op het eindbedrag te verkleinen.

Op zondag 14 maart is de diaconale collecte voor Compassion, dat is een internationale, christelijke kindsponsororganisatie, die werkt voor kinderen in armoede via de lokale kerk. Compassion werkt in 25 landen op 3 continenten: Azië, Afrika en LatijnsAmerika. Er worden fondsen geworven in 14 landen. Op dit moment leven er 689 miljoen mensen in extreme armoede, zij moeten met hun gezin rondkomen van minder dan € 1,60 per dag. Tegen het einde van 2021 zullen dit er door de coronacrisis naar schatting ruim 150 miljoen meer zijn. Meer dan de helft van hen is kind.

Schokkende cijfers
Kinderen die opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. In 2017 stierven er 5,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40% van hen stierf op de eerste dag na de geboorte. De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol. Door betere zorg rondom de geboorte en daarna kan het sterftecijfer verlaagd worden. Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 kinderen wereldwijd) gaan niet naar school. 150 miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid en naar schatting worden jaarlijks 2 miljoen kinderen uitgebuit in de seksindustrie. Dit aantal is tijdens de pandemie sterk toegenomen. Of een kind nu in Oeganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in deze verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen, aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en geestelijk.

Bovengenoemde collectes bevelen wij van harte bij u aan!

de diaconie

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie