• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 18 feb 2018

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (Zingen op Zondag)

Zondag 25 feb 2018

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. M. Jonker, Utrecht
De Rank
  • 10:00 Ds. C. Bregman, Soest
  • 18:30 Dhr. N. van Splunter, Rotterdam