• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 20 aug 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen
De Rank
  • 10:00 Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Zondag 27 aug 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 Pastor M. Lems-Groeneweg, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds.mw. P.M. Sonnenberg, Kerk en Zanen

Zondag 3 sept 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (avondmaal)