• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 30 apr 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 mw. G. van ’t Kruis, Boskoop
De Rank
  • 10:00 Ds. A. Hamstra, Zuidland
  • 18:30 Ds. A. Tromp, Krimpen a/d IJssel

Zondag 7 mei 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, ZWO (wereldvoedseldag) RTW
De Rank
  • 10:00 Dhr. J. Spoor en A. Twigt, Waddinxveen
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (Zingen-op-Zondag)

Activiteiten