• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 11 dec 2016

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. J. Henzen, Wateringen (3e advent)
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (gespreksdienst)

Zondag 18 dec 2016

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. J.P. Koning, Reeuwijk
Immanuëlkerk
  • 16:30 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht, kinderkerstfeest
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (4e advent)

Activiteiten