• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Wijkgemeente 't Spectrum

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 Aanvang: 11.00 uur in de St. Victorkerk

                                                                  
Raad van Kerken in Nederland

Voorgangers: pastoraal werkster Saskia van Winden en ds. Gerard van Viegen
Organist: Jan Flikweert
Fluit: Angela van Rietschoten
Oecumenische zanggroep: Hellen Scholten, Evalien de Haan, Arie van Halem, George Nieboer

Woord van welkom namens Samenspraak

OPENINGSLIED: GvL 498: Mogen allen één zijn, Vader
Openingswoord  
V: De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen
Allen: En ook met u
Inleidend woord
LOFPRIJZING
Voorganger: Wij zingen uw lof midden in de wereld,……
Allen: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!

DRIE WAKES
inleidend woord

EERSTE WAKE: ‘verbonden in één Heer‘
De kaars van de eerste wake wordt aangestoken
Psalm: Psalm 103: 1 t/m 11
Koor: Ubi Caritas, Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
Lezing: Johannes 15: 1-7
Koor: Ubi caritas, Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
Korte stilte
GEBEDEN
Voorganger: God van liefde …
Allen: De vreugde van ons hart is in God
Koor: Ubi caritas, Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
Korte stilte

TWEEDE WAKE  ‘zichtbare eenheid’.
Inleidend woord
De kaars van de tweede wake wordt aangestoken
Psalm: Psalm 85: 1 t/m 8
Antwoord: Liedboek 969 In Christus is noch West noch Oost
Lezing: 1 Korintiërs 1:10-13a
Korte stilte
Gebed om vergeving:  Taizé: ‘Innerlijk licht’
Vredegroet:   we maken een kleine buiging naar elkaar

DERDE WAKE ‘de eenheid van alle mensen en de hele schepping’
Inleidend woord
De kaars voor de derde wake wordt aangestoken
Psalm: Psalm 96: 9-13
Lezing: Openbaring 7: 9 t/m 10
Antwoord: lied Liedboek 798: Heer geef mij vleugels

OVERDENKING
Korte stilte

Voorbeden: voorganger: Laat ons bidden:
God van leven, ……
A: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
Koor: Liedboek 970 Vlammen zijn er vele.
We bidden samen het Oecumenisch Onze Vader

Zegen: Wees eensgezind, ……
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen
Afsluitend gezang Liedboek 425: Vervuld van uw zegen

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het werk van Samenspraak
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening
NL92RABO 0373 731833, t.n.v. CVK Samenspraak

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Een goed begin is het halve werk; de eerste klap is een daalder waard. Beide spreekwoorden zeggen het zelfde: als je een moeilijke klus moet doen en het gaat in het begin goed, dan ben je bij wijze van spreken al halverwege. Iets dergelijks komen we vanmorgen ook bij Jezus tegen. Wij zijn volgens de evangelist Johannes namelijk getuige van zijn eerste openbare optreden. Hoe zal deze verlopen? De verwachtingen zijn best hooggespannen.

Want met Kerst hebben we immers gevierd dat God de hemel heeft opengedaan. Vanuit zijn wereld, de hemelse sfeer, is Jezus naar ons toegekomen, is Hij onder ons komen wonen, wil Hij ons leven delen. En de naam, die Hij bij zijn geboorte meekrijgt, belooft heel wat, want Jezus betekent “God redt of God zal redden”. Ook wordt Hij wel Immanuël genoemd: “God met ons” betekent dat. Aan mooie veelbelovende namen geen gebrek, maar hoe zal de praktijk zijn? Houden deze namen ook stand, wanneer ze het leven van alledag moeten trotseren? Dan pas zal blijken of Jezus deze beide namen, waarin zijn levensopdracht verscholen ligt, waar kan maken.


Eénmaal per maand op de tweede dinsdag komen wij bij elkaar. Als richtlijn gebruiken wij de viering voor thuis van Retraitecentrum De Spil.

Verder bidden wij voor de kerk, jeugdwerk, werk van de predikanten, zieken en andere zaken die ons bezig houden.

Gebedspunten doorgeven of een keer meedoen?

Dan contact opnemen met Trudy Asscheman / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0647775018

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt landelijk de ‘week van gebed voor eenheid’ weer georganiseerd door Missie Nederland. Het thema is #blijfinmijnliefde.

Ook in Waddinxveen zijn we deze week aan het organiseren. Hierbij willen we uiteraard rekening houden met de coronamaatregelen en daardoor zal het dit jaar anders dan vorige jaren verlopen. Meer informatie kunt u vinden op meerinwaddinxveen.nl/weekvangebedVoor de 3 gebedsbijeenkomsten kunt u zich aanmelden via de website.

Verstilling zoeken – ont-moeting vinden


‘Ik heb jou, stilte, maar langzaam leren kennen.
Bij al onze contacten nam ik steeds het woord.
Was het mijn onzekerheid of eerder mijn onwennigheid?’


Meditatie in de christelijke traditie. 
Jezus zelf zocht de stilte op. Stilte heeft in het leven een functie. Ze is de verbindende schakel tussen diepere aardlagen van het bestaan – je wordt meer mens. In de christelijke traditie zijn mensen de stilte blijven zoeken. Verschillende (eeuwenoude) meditatiemethoden kunnen je leren om je open te stellen en te ontvangen van God, de Bron van je leven. 

Kerkdiensten

Zondag 24 jan 2021

St. Victorkerk
  • 11:00 s. H.G. van Viegen e.a., Zondag van de Eenheid

Zondag 31 jan 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 7 feb 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kerk & Schooldienst

Zondag 14 feb 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 21 feb 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen