• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze opgestane Heer,

Ze hadden hun oude vak maar weer opgepakt, maar het leek wel alsof ze het verleerd hadden: ze vingen helemaal niets. Een man riep vanaf de oever: “gooi dan je net aan stuurboord uit”. Helemaal niet logisch, maar zo ver weg heeft het geen zin om in discussie te gaan. Dus toch maar gedaan. Waarom eigenlijk? Komt het omdat die man hen op een raadselachtige wijze geen andere keus liet? Of was het meer iets in de trant van wat wij allemaal ook wel kennen. Als iets helemaal niet wil, kan je wel door blijven modderen, maar veel beter is het om het, en daar heb je het, over een andere boeg te gooien. Hier gaat dit ook zo: een hele net vol vis is het resultaat en dan herkent Petrus die man: “het is de Heer”. En dan delen ze, bij het aanbreken van de dag, brood en vis met elkaar. De opgestane Heer is in hun midden.

Ze hebben gegeten; weer is het morgen. Weer zit er een kring mensen om een kolenvuur. Als vanzelf gaan de gedachten terug naar het kolenvuur in de voorhof van het huis, waar Jezus werd verhoord. Daar zitten ze dan. Jezus, die door de dood is heengegaan. En aan de andere kant Petrus, die door de nacht van de verloochening is heengegaan.. Ik mag sterven als ik Hem ooit gezien heb, heeft hij gezegd. En nu is hij vlakbij degene die hij zei niet te kennen. Hij is bang voor wat op hem afkomt. Hij is bang voor zichzelf. Hoe kan hij zichzelf ooit nog recht in de ogen kijken, hij die zo afging met zijn grote mond dat hij Jezus nooit in de steek zou laten? Hoe moet Petrus met zichzelf verder leven, nu alle dure woorden en grote beloften wind bleken te zijn? Hoezo het over een andere boeg gooien?

Kerkdiensten

Zondag 25 apr 2021

De Rank
  • 10:00 (kompasdienst in Coenecoop College)

Zondag 2 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 9 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra

Donderdag 13 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H. Overeem, Hemelvaart

Zondag 16 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Activiteiten