• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 21 juni is de diaconale collect voor ‘Opvang en hulp voor ontheemden’ in Colombia, een project van Kerk in actie. Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig
tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur.

Op zondag 5 juli is het diaconale deel van de collecte bestemd voor Operatie Mobilisatie (bekend van onder andere het schip de Logos Hope).

De diaconale collecte op zondag 28 juni is voor de Evangelische hogeschool Amersfoort (EH) Het onderwijs van de EH richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. De grondslag van de EH is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. Onze missie is jongeren zo toe te rusten dat zij:

  1. Vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk.
  2. Op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.
  3. Hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Christelijke identiteit
Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen. Religie is in, maar de belangstelling ervoor is vaak vrijblijvend en oppervlakkig. Studenten leren om een duidelijke getuigenis te laten horen.

Op zondag 12 juli is de diaconale collecte bestemd voor Interserve voor de uitzending van Wilbert en Rima van Saane. Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima zijn uitgezonden door Interserve, met ondersteuning van Kerk in Actie en de GZB. De Lichtkring in Alphen aan den Rijn is hun thuisgemeente. Wilbert is als studentenpredikant werkzaam aan de Haigazian Universiteit in Beiroet. Rima werkt als praktisch theoloog aan de Near East School of Theology. 

Wij bevelen bovengenoemde collectes van harte bij u aan!

De Diaconie

 

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten