• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De diaconale collecte op 23 mei is voor het Domino inloophuis in Gouda Inloophuis Domino is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn. Er wordt vanuit een christelijke identiteit gewerkt, uitgedragen in praktische hulp. Stichting Inloophuis Domino wil er zijn voor de ander. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst. Iedereen die behoefte heeft aan contact, kan vijf dagen per week binnenlopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door circa 90 vrijwilligers.

 Maar er zijn ook kosten. De vrijwilligers krijgen een professionele begeleiding van twee parttime betaalde coördinatoren. De huur en energie moeten betaald worden en het inloophuis organiseert regelmatig activiteiten voor de bezoekers. 

Op 30 mei collecteren we voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 

Op 13 juni is de dicaconale collecte voor Wycliffe Bijbelvertalers Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen. We hopen, dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. 
Van harte bij u aanbevolen!

In de afgelopen maanden hebben we voor verschillende doelen gecollecteerd. Van verscheidene collectedoelen hebben we een bericht terug gekregen dat ze erg blij zijn met uw gaven. Het gaat hier om House of Hope, Medair en Proplan. Mooi om te merken dat onze gaven erg gewaardeerd worden. 

De diaconie

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten