• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Graag nemen we u weer even mee in het proces. De vorige keren schreven we over scenario’s en de criteria op basis waarvan de scenario’s worden getoetst.

In die scenario’s zat nog wel een grote onzekere factor: het Coenecoop College. Het was eerst niet helder of de leidende onderwijsvisie zou uitmonden in een aantal kleine aula’s, per afdeling, of dat er één grote aula zou komen. Dat is nu wel helder: er komt een grote aula, met naar verwachting voldoende ruimte om een wijkgemeente onderdak te bieden. Vanuit de directie is de vraag naar het ontwerpteam gegaan om de PGW in het ontwerpproces te betrekken zodra het uitwerkingsproces in een bepaald stadium is. Op het moment van schrijven van dit bericht wachten we nog (actief) op een uitnodiging.

Hoe geschikt de ruimte gaat worden om er kerkdiensten te houden, welke invloed we daarbij nog hebben op het ontwerp en onder welke condities we er gebruik van kunnen maken. is op dit moment nog volledig onbekend. We strepen dit scenario dus niet af, maar het is nog wel onzeker hoe reëel het is om in de toekomst gebruik te kunnen maken van het nieuwe Coenecoop College. Als het wel kan, dan zal dit scenario ook langs de meetlat van de criteria worden gelegd.

Parallel aan het huisvestingsproces loopt het proces van het samengaan van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. Als dit proces voorspoedig gaat, kan het wel eens handig zijn dat de nieuwgevormde kerkenraad van de nieuw te
vormen wijkgemeente zich over de adviezen van het projectteam buigt en dus niet de twee afzonderlijke wijkkerkenraden, nog voor het moment van samengaan. De gesprekken hierover zijn gaande. In het projectteam komt er steeds meer zicht op de financiële consequenties van de scenario’s en dat valt eerlijk gezegd allemaal nog niet zo mee. Zeker als we het leggen naast de lange termijn ontwikkelingen van de PGW. Welke investering is acceptabel voor een krimpende gemeente? Binnen een horizon van een jaar of tien gaan we uit van twee diensten op de zondagmorgen met een eigen kleur en invulling. Maar stel dat we twintig jaar verder zijn? In hoeverre moeten we daar in de gebouwenkeuze op anticiperen? Daarbij spelen ook vragen in hoeverre het acceptabel is dat je tegelijkertijd een dienst van de nieuw te vormen wijkgemeente en van ‘De Rank’ in een (grondig verbouwd) gebouw houdt: Je komt zondagmorgen tegen 10.00 uur samen aanlopen, de één pakt de linker deur, de ander de rechterdeur? Maar ook ná elkaar op de zondagmorgen, onder welke voorwaarden kan dat? Want met twee wijkgemeenten van één kerk gebruik maken is financieel wel een heel aantrekkelijke en meer toekomstbestendige optie. 

U begrijpt wel, de projectteamvergaderingen en de afstemming met de Algemene Kerkenraad zijn alles behalve saai. We gaan er uit komen. Maar wanneer en hoe is nog van diverse factoren afhankelijk. We houden u op de hoogte. Het proces blijvend in uw voorbede aanbevolen. Opnieuw vindt u onder dit bericht mijn contactgegevens. Schroom niet om te reageren.

Jan BoerDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-11111538