• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorganger   : Ds. Anne ter Schuur- van der Plicht
Piano             : Arjan Bennik
Dwarsfluit      : Floortje Euser
M.m.v.           : Zanggroep
Beamer         : Ad Fiere

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Moment van stilte
Aanvangslied 103, vers 1 en 5

Bemoediging en groet
Kyriëgebed

Gloria lied 303, vers 1 t/m 3

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de bijbel
Kindermoment
Lied “Dank u voor deze nieuwe morgen”

1e Schriftlezing: Micha 6 , vers 1 t/m 8
Lied 992, vers 1 t/m 4
2e schriftlezing: Jakobus 4 vers 13 t/m 17
Lied 362, vers 1 t/m 3

Overdenking          Stilte               Meditatief moment

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied 978, vers 1 en 4

Zending en zegen

Collecte: 1e  Kinderen in de knel          2e  Jeugd en gezin
Bankrekening collectegelden: NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen ’t Spectrum.

Kerkdiensten

Zondag 20 juni 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Heilig Avondmaal
Immanuëlkerk
  • 16:30 ds. T. Gaastra, Vesper

Zondag 27 juni 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW

Zondag 4 juli 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra

Zondag 11 juli 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, gezinsdienst

Activiteiten