• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente 't Spectrum

Wijkgemeente 't Spectrum

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

Wijkgemeente De Rank

Het laatste nieuws

Vocalgroep Choral presenteert met ‘Etty’ een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God.

Zaterdag 10 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen. Kaarten zijn te bestellen via https://www.meerinwaddinxveen.nl/verdieping en kosten per stuk € 8,- plus € 0,50 boekingskosten. Aan de zaal kost een kaartje € 10,-. Een kopje koffie, thee of een frisdrank is bij de prijs inbegrepen.


Etty wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasium opleiding rechten studeren in Amsterdam. In februari 1941 besluit ze om in therapie te gaan bij de uit Duitsland afkomstige psychiater Julius Spier. Ze wordt zijn cliënt, secretaresse, leerling en vriendin. In de groep rondom Julius Spier ervaart Etty een atmosfeer van literatuur, muziek en spiritualiteit met aandacht voor de
grote vraagstukken van het leven. Geleidelijk komt ze meer in balans en kan ze het turbulente leven in en om haar heen beter hanteren. In juli 1942 accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging van ‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz.
Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en vanuit jezelf de dingen te verbeteren.

Kerkdiensten

Zondag 11 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen, Heilig Avondmaal
De Rank
 • 10:00 Ds. J. Overeem (Avondmaal)
 • 18:30 Ds. J. Overeem (Goud van Oud, zangdienst)

Vrijdag 16 juni 2023

Immanuëlkerk
 • 19:30 Taizéviering

Zondag 18 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. mw. H.M. de Jong, Rotterdam
De Rank
 • 10:00 Ds. C. Bregman, Soest
 • 18:30 Ds. M. Kollenstaart, Goudriaan (Themadienst)

Zondag 25 juni 2023

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen, Gezinsdienst
De Rank
 • 10:00 Ds. J. Overeem (Doopdienst)

----------------------
Privacy Verklaring