• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

INFORMATIE BEROEPINGSWERK DE RANK 

 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het beroepingswerk m.b.t. de vacature
van predikant in De Rank. 
In februari 2019 is de beroepingscommissie benoemd en van start gegaan
met het werk om een nieuwe predikant voor De Rank te vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het beroepingswerk dan kunt u een mail sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor de vacature tekst en de profielschetsen

 

De kerkenraad van De Rank is dankbaar en blij mee te kunnen delen dat ds. Harald Overeem het beroep dat wij op hem hadden uitgebracht, heeft aangenomen. We geloven en verwachten dat De Rank in ds. Overeem de juiste voorganger heeft die De Rank nodig heeft. We heten hem en zijn gezin dan ook van harte welkom!

Vreugde en dankbaarheid bij De Rank in Waddinxveen geeft ook teleurstelling in Rijnsburg, waar ds. Overeem ook beroepen was. Daarnaast is er ook de gemeente in Boskoop die een predikant moet laten gaan.

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de beroepingsprocedure zoals die is gevolgd en uitgelegd aan de gemeente. Van meerdere kanten is opgemerkt dat het beroepingswerk en de procedure op een zeer prettige, goede en zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Dit is een compliment voor de beroepingscommissie en de klankbordgroep. Zeer bedankt voor dit goede werk!

Op 25 juni 2019 is de formele beroepsbrief in ontvangst genomen door ds. J. Overeem. In een prettig gesprek met ds. Overeem en zijn echtgenote is de brief overhandigd door een klein comité vanuit De Rank.

Met vreugde en dankbaarheid kunnen wij u melden dat de beroepingscommissie op 11 juni de kerkenraad heeft geadviseerd om ds. Harald Overeem uit Boskoop te beroepen. Dit advies is door de kerkenraad van harte overgenomen. Aansluitend is samen met de Algemene Kerkenraad het besluit genomen op ds. Overeem een beroep uit te brengen.

Op zondagmorgen 16 juni is dit bericht voor de dienst afgekondigd. Na de dienst is tijdens een korte bijeenkomst meer informatie gegeven door de voorzitter van de beroepingscommissie, Adri Twigt en door Frank Bank, lid van het moderamen. Deze informatie is op te vragen door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vervolgstappen van het beroepingsproces kunt u ook hier vinden.

De beroepingscommissie

In de afgelopen weken heeft u wellicht niets van ons vernomen. Maar we hebben niet stilgezeten en in goede sfeer weer een aantal stappen gezet.

Allereerst heeft de beroepingscommissie de advieslijst van de PKN besproken. Verschillende personen die daarop vermeld stonden hebben een mail gekregen waarin wij hen op de vacature attendeerden.
Op 23 april was de termijn om op de vacature te reageren verstreken. Het aantal reacties is hoopvol en bemoedigend. In onze laatste vergadering hebben we deze besproken en besloten op wie wij ons verder willen oriënteren.

Met de komst van ds. Tinus Gaastra van de Immanuëlkerk is de beroepingscommissie nu compleet. We zijn blij en dankbaar dat ds. Gaastra onze commissie als consulent wil ondersteunen. In de afgelopen vergadering hebben we met elkaar kennis kunnen maken. Van weerskanten is dit als erg prettig ervaren.

Ook vond een tweede brede vergadering plaats met de secondanten, die de beroepingscommissie als klankbordgroep zullen ondersteunen.

ds. T. GaastraDe beroepingscommissie is compleet. Ds. Tinus Gaastra van de Immanuëlkerk is bereid om als consulent de beroepingscommissie te ondersteunen. Omdat hij lid is van de Algemene Kerkenraad, zit hij ook als vertegenwoordiger vanuit de AK in de beroepingscommissie.

Zowel de ‘consulent’ als de ‘het lid vanuit de AK’ zijn kerkordelijk voorgeschreven. In tegenstelling tot vroeger is de consulent niet de predikant die ook voor kerkdiensten, crisispastoraat etc beschikbaar is. Ds Gaastra zal alleen deelnemen aan de beroepingscommissie en die adviseren.

Na al het voorwerk dat door de kerkenraad is gedaan, zijn we op 13 februari als beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen. Samen met de secondanten hebben we onze verwachtingen gedeeld. Drie dagen later hebben we met elkaar de eerste lijnen uitgezet.

Binnenkort worden er advertenties geplaatst en wordt advies ingewonnen voor mogelijke kandidaten bij het Dienstencentrum van de PKN. Maar ook uit de gemeente zouden we graag namen aangereikt krijgen van predikanten of proponenten die u en jij geschikt vinden voor De Rank.

In de laatste zondagsbrief hebt u kunnen lezen dat het profiel van De Rank en de predikant definitief is gemaakt. Deze profielen vindt u hier

Dat is ook het moment waarna de beroepingscommissie kan worden samengesteld. We zijn verheugd dat er heel wat leden van De Rank willen meewerken aan het beroepingswerk. Om een breed draagvlak te hebben in De Rank, een goede vertegenwoordiging van de diverse (leeftijds-)groepen en het beroepingswerk te verdelen is gekozen voor de volgende opzet.

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad het profiel van de gemeente, de profielschets van de predikant vastgesteld. Ook is de opdracht aan de beroepingscommissie en de samenstelling daarvan besproken. Volgende week zullen deze stukken beschikbaar zijn voor de gemeente. Ook kan dan de samenstelling van de beroepingscommissie bekend worden gemaakt.

Op dit moment zoeken we nog naar een consulent die nodig is om ons bij het beroepingswerk te adviseren.

De profielbeschrijving van De Rank is uitgedeeld en afgelopen week hebben we al een mooi aantal reacties gekregen. Heeft u het profiel nog niet, dan kunt u een ex. bij de uitgang vinden. Ook deze week is het moderamen beschikbaar voor vragen, opmerkingen en aanvullingen. Dit is na de dienst aan de rechterkant van de zaal van af het podium gezien. We hopen u na de dienst te spreken.

De Rank is vacant en moet op zoek naar een nieuwe predikant. Voordat we zo ver zijn, moet er heel wat gebeuren. Formele procedures zoals het aanvragen van toestemming voor een nieuwe predikant. Hiervoor wordt naar de financiële positie van De Rank en de PGW als geheel gekeken. De komende kerkbalans zal daarbij een belangrijke graadmeter zijn. Voor de begeleiding van het beroepingsproces wordt begin komend jaar naar een consulent gekeken.

De Rank is vacant en moet op zoek naar een nieuwe predikant. Voordat we zo ver zijn, moet er heel wat gebeuren. Formele procedures zoals het aanvragen van toestemming voor een nieuwe predikant.

Hiervoor wordt naar de financiële positie van De Rank en de PGW als geheel gekeken. De komende kerkbalans zal daarbij een belangrijke graadmeter zijn. Voor de begeleiding van het beroepingsproces wordt begin komend jaar naar een consulent gekeken.