• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Zondag 20 september is Startzondag en ook Kerkproeverij en de dienst zal worden geleid door onze eigen predikant Ds Harald Overeem. Na de dienst is er de jaarlijkse Activiteitenmarkt. Zo mogelijk en als het weer het toelaat zal zowel de kerkdienst als de activiteitenmarkt dit keer buiten op het schoolplein worden gehouden. Belijdende leden kunnen na de dienst hun stem uitbrengen op de benoemde ambtsdragers.

De kerkdienst is toegankelijk voor mensen die zich hebben aangemeld. Dat doet u eenvoudig door op 'Meld je aan!' te klikken en het formuliertje (vóór zaterdag 12:00 uur) in te vullen. Kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u vanaf 10:00 uur de dienst live meebeleven via het Youtube-kanaal van De Rank: youtube.derankwaddinxveen.nl.

🎵 Het liederenblad voor de dienst is hier te lezen/downloaden.
💡  De preeksamenvatting is, vanaf zondag, hier te lezen/downloaden.

Er is ook weer op de "normale" wijze oppas en Kindernevendienst tijdens de dienst - dus geen kindermoment meer voor de dienst. Kinderen die thuis zijn kunnen een bijbelverhaal met verwerkingen vinden op de Henkie Show.

Inzameling van de gaven
Tijdens deze diensten is er één collecte. U kunt uw gave overmaken op rekeningnummer: NL51.RABO.0373.7316.98 tnv CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Het collectebedrag is met een verdeelsleutel 55%-45% bestemd voor respectievelijk de Diaconie en Kerkbeheer voor onze eigen wijkgemeente. Van harte bij u aanbevolen!
Lees hier over hoe u een bijdrage kunt overmaken.

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten