• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De kerkenraad van De Rank is het seizoen traditiegetrouw gestart met ‘weidagen’. In verband met corona bleven we in Waddinxveen en vonden de 'weidagen' plaats in de aula van het Coenecoop College.

Vrijdagavond genoten we van een overvloedige Agapè maaltijd. Na de maaltijd ging de Bijbel open. Ds. Harald Overeem las met ons uit Samuël de geschiedenis van de zalving van David, de jongste maar knappe zoon (van binnen en buiten) van Isaï.

Met elkaar hebben we gedacht en gesproken over de vraag: kijken we naar de buitenkant of naar de binnenkant van mensen? Dit als voorbereiding op de zaterdagmorgen waar we onder de enthousiaste leiding van Elze Bos en Jolanda Minnema hebben nagedacht over de vormgeving van het jeugdpastoraat (wat er nog niet is maar wel zou moeten komen).

We ontdekten dat ‘gezien worden’ voor iedereen en dus zeker voor jongeren van groot belang is (we hebben op dit moment 171 jongeren in De Rank, bleek uit het sociogram van Jolanda en Elze). ‘Weten deze jongeren zich gezien?’ en ‘Hoeveel jongeren spreken jou aan of heb jezelf aangesproken de afgelopen maanden?’. Indringende vragen voor een ieder! 

Na deze bijdrage hebben we in koppels van twee een wandeling door Waddinxveen gemaakt. De ‘weidagen’ hebben we afgesloten met een kringgebed. De ‘weidagen’ waren bijzonder bemoedigend: het bij elkaar komen, elkaar spreken, samen zingen (op het plein van het Coenecoopcollege) en de open Bijbel maakten dat we met elkaar konden concluderen dat we met enthousiasme aan het nieuwe kerkelijk seizoen kunnen beginnen. 

Tijdens de ‘weidagen’ hebben we ook de kieslijst vastgesteld in het kader van de ambtsdragersverkiezingen. Hierover wordt u verder via de Zondagsbrief geïnformeerd. 

Pieter Oudenaarden
voorzitter

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten