• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In het voorjaar zijn de eerste stappen gezet voor de ambtsdragers verkiezingen. Er zijn namen ingediend van mogelijke kandidaten. Toen kwam corona en waren we genoodzaakt de verkiezingen uit stellen. Dat wil de kerkenraad nu weer oppakken. Ik zal hier beschrijven hoe dit eruit gaat zien.

De ingeleverde namen zijn in een lijst verwerkt en daarbij is aangegeven of de opgegeven mensen belijdende leden van De Rank zijn.

Aangezien dit proces veel werk geeft, ben ik hierbij geholpen door Ida Molenaar.

Daarna wordt de lijst door de pastoraatscommissie bekeken. Soms zijn de persoonlijke omstandigheden zo, dat het niet goed is om iemand te benoemen. Vervolgens is inmiddels uit de overgebleven namen op de 29 augustus (tijdens de ‘weidag’ van de kerkenraad) de lijst samengesteld waaruit u de ambtsdragers kan kiezen.

Zondag 6 september worden de namen waaruit gekozen kan worden bekend gemaakt en zijn ambtsdragers beschikbaar om te vertellen wat het inhoudt om ambtsdrager te zijn.

Vanwege de corona omstandigheden zal er dit jaar op twee zondagen gestemd kunnen worden: op zondag 13 en zondag 20 september kunt u daadwerkelijk stemmen. Zondag 27 september wordt de uitslag bekend gemaakt in de zondagsbrief. Daarna krijgen de benoemde personen de benoemingsbrief overhandigd en hebben ze de tijd om hierover na te denken, te bidden en hun antwoord te geven. Dit antwoord wordt uiterlijk 16 oktober verwacht.

Op zondag 18 oktober leest u dan de uitslag in de zondagsbrief. Mochten er dan nog vacatures open zijn dan wordt er een tweede ronde gehouden. Als u hier vragen of opmerkingen over hebt, spreek mij dan gerust aan.

Eric Begeer, Scriba De Rank

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten