• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Hoe is het bij Alo!Mik? De informatie¬†krijgen we nu vooral nog steeds via¬†Facebook. Er is, zoals in veel landen,¬†veel armoede en honger in Albani√ꬆtijdens deze coronacrisis. Veel mensen hebben geen werk meer en ook¬†geen geld. Zoals in de vorige Kompas al gemeld:¬†Geen werk = geen geld =¬†geen eten.¬†Alo!Mik zet nu veel van hun financi√ęn¬†in voor voedselpakketten. Zij delen die uit¬†onder de Roma‚Äôs en andere armen¬†in Albani√ę. Op hun site staan diverse¬†foto‚Äôs over deze uitdeelacties.

Het is goed dat we op deze wijze mee kunnen helpen om deze voedselhulp onder de Roma’s en andere armen voort te zetten. Hartelijk dank voor alles wat u hebt gegeven. Het werk van Alo!Mik gaat door, zoals u hierboven kunt lezen. Helpt u mee  zodat zij dit kunnen blijven doen? U kunt een gift geven op rekeningnummer van ZWO De Rank NL10 RABO 0373.7095.44 met vermelding Alo!Mik Er kan veel niet doorgaan, maar geven kan zeker!

Zondag 5 juli zou er een collecte zijn voor Alo!Mik, maar omdat er toen een jeugddienst was, is die collecte, zoals gebruikelijk, gehouden voor Operatie Mobilisatie, de organisatie waarmee David Begeer uitgezonden is op de Logos Hope.

De collecte voor Alo!Mik zal op zondag 19 juli plaatsvinden. 

Cabaret en afsluiting project
Vorige keer meldden we al dat de High Tea en het Cabaret niet door konden gaan. Heel jammer natuurlijk! Maar wat fantastisch dat Cock en Frank ons op creatieve en ludieke wijze digitaal toch het één en ander laten zien! Houd hiervoor de zondagsbrieven in de gaten!. 
Het jaarproject voor Alo!Mik zal nu in september worden afgesloten. Wanneer en op welke wijze is nu nog niet duidelijk.
In oktober zullen we een nieuw jaarproject introduceren. We hopen van harte dat u tot die tijd Alo!Mik zeker nog wilt ondersteunen! 

Een hartelijke groet, namens de ZWO commissie, 
Teunie de Kruijf

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten