• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 19 juli is de diaconale collecte bestemd voor de ZWO. Hier leest u meer nieuws over de ZWO.

Diaconale collecte zondag 26 juli:¬† HiP Waddinxveen¬†is een netwerk van¬†kerkleden en parochianen die in hun¬†eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan¬†mensen in nood. Hulpvragers zonder¬†sociaal netwerk en financi√ęle middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door¬†hulpbieders die daarmee ook hun¬†eigen kerk of parochie een gezicht¬†geven in de lokale samenleving.¬†

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP Waddinxveen bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiPhulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt. Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke knowhow. Meer informatie over HiP op de website van HiP Waddinxveen.

Diaconale collecte 30 augustus:  Inloophuis Domino. We kennen allemaal het inloophuis Domino in Gouda wel. Inloophuis Domino is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn. Vanaf het begin is er de keuze gemaakt om vanuit een christelijke identiteit te werken, uitgedragen door praktische hulp. Stichting Inloophuis Domino wil er zijn voor de ander. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst. Op 2 maart moest Domino sluiten vanwege de coronacrisis maar sinds 15 juni zijn ze weer beperkt open. Het zal veel tijd en inspanning kosten om de hulp aan de bezoekers weer op het niveau van voor de crisis te krijgen. 

Diaconale collecte 6 september:¬†Help hen die geen helper hebben. Al meer dan 22 jaar zet Stichting Proplan zich in voor de allerarmsten in¬†Bosni√ę-Herzegovina. Ongeacht hun¬†geloof, ras of etniciteit. We doen dit¬†vanuit een oprechte liefde voor onze¬†naasten en onze christelijke identiteit.¬†Met de juiste aanpak maken we een¬†verschil door diegene te helpen die¬†geen helper heeft. We geven hulp,¬†hoop en toekomst. Maar ook met¬†voedsel, brandstof en onderwijs voor¬†eenoudergezinnen en hun kinderen.¬†Mensen met een beperking die niet¬†of nauwelijks overheidshulp krijgen,¬†hebben onze speciale aandacht.¬†Meer informatie op de website Stichting Proplan.

Wij bevelen bovengenoemde collectes van harte bij u aan!

ūüí°¬†Klik hier hoe u digitaal uw gift kunt overmaken voor de collectes.

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten