• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - ZWO-groep voor Zending en Werelddiakonaat

Gegrepen en geïnspireerd door het Evangelie zijn wij geroepen het goede nieuws uit te dragen en betrokken te zijn bij mensen in nood wereldwijd. De ZWO-groep wil de gemeente van harte in deze missionaire en diaconale roeping ondersteunen en stimuleren.

Zij doet dit door elk seizoen een project in het  kader van zending, werelddiaconaat en/of ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen en mensen te ondersteunen die daarin werkzaam zijn. In het kader van dit jaarproject worden allerlei activiteiten gehouden.

Het rekeningnummer voor giften voor de ZWO-activiteiten is: NL10 RABO 0373 7095 44 t.n.v. ZWO De Rank. U kunt hier eventueel bij vermelden voor welke ZWO-activiteit u de gift wilt bestemmen.


Jaarproject 2018-2019 en 2019-2020

Gedurende dit jaar steunen wij vanuit de ZWO de Christelijke hulporganisatie Alo!Mik in Tirana, Albanië.
Klik hier voor meer informatie over dit project.

 

Projecten eerdere jaren

Klik hier voor informatie over het jaarproject 2017-2018 ]

[ Klik hier voor informatie over het 2-jaarsproject 2015-2017 ]

[ Klik hier voor informatie over het jaarproject 2014-2015 ]

 

Voor meer informatie neemt u contact op met één van de leden van de werkgroep:

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten