• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

 

 

Welkom op de site van de wijkgemeente Ontmoetingskerk in Waddinxveen.

De wijkgemeente Ontmoetingskerk wil zich eerst even aan u voorstellen. Onze wijkgemeente vormt samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk en de wijkgemeente De Rank de Protestantse Gemeente te Waddinxveen.

Onze wijkgemeente wil zich laten kennen als een zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap, met als motto Gods inspiratie delen, elkaar steunen en gelijkwaardig meedoen.

In 1969 mochten we stilstaan bij het 50 jarig jubileum van ons kerkgebouw. Verschillende activiteiten zijn in dat jaar in het kader van dit jubileum gerealiseerd. Uiteraard een dankdienst voor dit heugelijke feit, een ‘Top 2000’ dienst met het jaar 1969 als middelpunt en voorts een aantal feestelijke momenten als een barbecue met de buurtbewoners, een cabaretvoorstelling en een concert.

Kerkdiensten

De gemeente komt samen rond de Bijbel, het boek dat al zo vele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. We nemen daarbij onze eigen ervaringen mee, maar weten ons ook te staan in een lange geloofstraditie.

De wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen beginnen  tijdens de periode ‘zomertijd’ om 9.30 uur en tijdens de periode ‘wintertijd’ om 10.00 uur en worden wisselend gehouden in de Ontmoetingskerk,  Groensvoorde 3, en de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2. U vindt de diensten    in het kerkblad Kompas en op deze website.  

Tijdens de morgendiensten is er altijd kindercrèche in één van de zalen.

Leren en ontmoeten

Door de beide wijkgemeenten is een werkgroep ‘Verdieping’ ingesteld met de opdracht activiteiten te organiseren in het kader van toerusting van gemeenteleden en voor belangstellenden binnen en buiten de eigen wijkgemeente.  
Verder zijn er diverse gesprekskringen en groepen die zich buigen over religieuze dan wel maatschappelijke vragen.

Jeugdwerk

De Ontmoetingskerk heeft een eigen jeugdgebouw, dat naast de kerk staat: de Boemerang. Hier hebben jeugdactiviteiten hun plek, in samenwerking met de Immanuëlkerk.

Elk seizoen wordt geprobeerd een aantal aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor de jeugd waarbij soms ook gebruik gemaakt zal worden van de kerkzaal.

Tijdens de kerkdiensten is er voor de leerlingen van het basisonderwijs kindernevendienst onder de naam ‘Alles Kidz!’.

Elke 2e zondag van de maand is de dienst wat meer gericht op jongeren en jonge gezinnen en een paar keer per jaar zijn er ‘gezinsdiensten’, die door het gebruik van andere teksten, liederen en muziek meer gericht zijn op gezinnen met kinderen en jongeren.

Samenwerking

Onze wijkgemeente werkt intensief samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk. Hierboven heeft u daar al enkele voorbeelden van kunnen lezen.

Sinds september 2018 vormen de beide wijkgemeenten een ‘combinatie’. Daardoor zijn een aantal samenwerkingsaspecten geformaliseerd en wordt één voorganger gezamenlijk gedeeld ten behoeve van het werken met en voor jeugd en jongeren. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst de beide wijkgemeenten samen één nieuwe wijkgemeente zullen gaan vormen.

Persoonlijk contact en pastoraal werk

Wij vinden het als kerkelijke gemeenschap belangrijk om met elkaar mee te leven  bij  hoogte- en dieptepunten van het leven. Om het persoonlijk contact te onderhouden is er in onze kerk een netwerk gevormd van ouderlingen, contactpersonen, predikant en pastor. Allen die zich met het bezoekwerk bezighouden, werken altijd onder de afspraak dat vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk blijven.

Gastvrije kerk

De wijkgemeente nodigt graag mensen uit om eens binnen te komen, tijdens een kerkdienst of op een ander moment. 
Zo is er iedere donderdagmorgen vanaf 10.30 uur gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het motto ‘De kerk is open’.  De koffie staat klaar.

Elke 2e zondag van de maand is er een middag voor alleen gaanden die graag eens anderen willen ontmoeten voor een gesprek of een spelletje. Welkom in de hal van de kerk, tussen 14.00 en 16.00 uur

De kerk en de wereld

De diaconie ontvangt geld van kerkleden om hulp te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot de kerk behoren. Alleen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (werelddiaconaat).

Binnen de wijkgemeenten kennen we de taakgroep ZWO, die zich bezighoudt met wereld diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Hierbij worden een aantal projecten in verschillende landen gesteund.  

Actief

We willen als wijkgemeente Ontmoetingskerk een actieve gemeenschap vormen.  Er zijn ouderenmiddagen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor jonge ouders, een paar keer per jaar gemeentemaaltijden, een kampeerweekend . Voorts  zijn er de mensen die zorgen voor bloemen in de kerk, vervoer van mensen naar de kerkdiensten, beamer en geluid, administratie en beheer, kerkblad en website,  werk dat veelal achter de schermen gebeurt.

Voorts wordt met hulp van een flinke groep vrijwilligers het gebouw gebruikt of verhuurd voor verschillende activiteiten als lezingen, feestelijkheden als recepties,  concerten en andere bijeenkomsten.

De ‘rommelmarktcommissie’ organiseert jaarlijks een grote rommelmarkt en twee keer per jaar een boekenmarkt. De opbrengst is bestemd voor een aantal goede doelen en een deel voor de kerk.  

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze informatie contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uiteraard is onze wijkgemeente een ‘fairtrade gemeente’

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van de wijkgemeente Ontmoetingskerk staat aan de Groensvoorde. Groensvoorde nummer 1 is het jeugdgebouw de Boemerang en Groensvoorde 3 is het kerkgebouw.

 

Kerkdiensten

Zondag 27 sept 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d.Plicht, pastor M. Lems-Groeneweg, ds. ...

Zondag 4 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 09.30 ds. T. Gaastra, Israëlzondag

Zondag 11 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 18 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, ZWO dienst
Immanuëlkerk
  • 16:30 pastor M. Lems-Groeneweg, Vesper