• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

 
Over minder dat twee weken is het zover, de Musical in één dag waar zich al 113 kinderen voor aangemeld hebben!
Vindt u/jij het leuk om te komen kijken waar de kinderen een hele dag op geoefend hebben (zaterdag 9 november, 18.30 uur, in de Ontmoetingskerk), weet u dan van harte welkom en reserveer een kaartje door hier op te klikken.

Kerkdiensten

Zondag 17 nov 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 24 nov 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 1 dec 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW

Zondag 8 dec 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, Gezinsdienst