• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Door middel van deze informatie wil de Wijkgemeente Immanuëlkerk zich aan u voorstellen. Onze gemeente vormt samen met wijkgemeente De Rank en wijkgemeente Ontmoetingskerk de Protestantse Gemeente te Waddinxveen en wil zich laten kennen als een zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap, met als motto Gods inspiratie delen, elkaar steunen en gelijkwaardig meedoen.

Kerkdiensten

De gemeente komt samen rond de Bijbel, het boek dat al zo vele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. We nemen daarbij onze eigen ervaringen mee, maar weten ons ook te staan in een lange geloofstraditie. De wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen beginnen tijdens de periodes 'zomertijd' om 9.30 uur en in de 'wintertijd' om 10.00 uur en worden wisselend gehouden in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2 en de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3. U vindt de diensten regelmatig aangekondigd in de plaatselijke pers en ook in het kerkblad Kompas. In de vieringen leest, bidt en luistert de gemeente en viert Gods aanwezigheid in deze wereld. Er wordt voornamelijk gezongen uit het nieuwe Liedboek, soms ook uit andere bundels. Er werken met enige regelmaat een gelegenheidskoor mee aan de diensten. In beide kerkgebouwen beschikken we over een orgel en piano. Met behulp van een beamer worden teksten en liederen goed leesbaar geprojecteerd. De kerkradio en een verbinding via internet zorgt voor contact met hen die aan huis gebonden zijn. De diensten zijn ook maandelijks te beluisteren via de RTW. Er is tijd en aandacht voor kinderen, in de kerkdienst zelf door soms de dienst te beginnen met een verhaal voor hen met afbeeldingen op de beamer en bij de zogenaamde kindernevendienst, een meer op kinderen afgestemde samenkomst tijdens de kerkdienst. De kindernevendienst is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 6 van het basisonderwijs. Voor oudere kinderen, groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, is er elke zondag jongerenkerk. Tijdens de morgendiensten is er altijd kindercrèche in één van de zalen.

Leren en ontmoeten

De catechese, bedoeld om met name jongeren vertrouwd te maken met de wereld van kerk en geloof, is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. Er wordt regelmatig interessante en leerzame avonden belegd over uiteenlopende thema’s door de werkgroep ‘Verdieping’. Jaarlijks geeft deze een folder uit met het programma uit. De informatie is ook op de website pgpknwaddinxveen.nl te vinden.

Samenwerking

Onze wijkgemeente werkt intensief samen met de wijkgemeente Ontmoetingskerk. Hierboven heeft u daar al enkele voorbeelden van kunnen lezen. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst de beide wijkgemeenten samen één nieuwe wijkgemeente zullen gaan vormen.

Pastoraat

Wij vinden het als kerkelijke gemeenschap belangrijk om met elkaar mee te leven op de hoogte- en dieptepunten van het leven. Om het persoonlijk contact te onderhouden is er in onze kerk een netwerk gevormd van ouderlingen, contactpersonen, predikant en pastor. Allen die zich met het bezoekwerk bezighouden werken altijd onder de afspraak dat vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk blijven. Het onderling contact kan individueel zijn, maar ook vorm krijgen door middel van sectie-ontmoetingen.

Gastvrije kerk

De wijkgemeente nodigt graag mensen uit om eens binnen te komen, tijdens een kerkdienst of op een ander moment. Ook zijn er ontmoetingsmiddagen, een bijbelkring (1e dinsdag van de maand) en een paar keer per jaar een gemeentemaaltijd en jaarlijks het kampeerweekend. De 2 jaarlijkse Rommelmarkt/bazaar en Kerstmarkt (om en om) zijn het resultaat van veel werk en inzet van veel vrijwilligers. De opbrengst wordt, naast een bijdrage voor de eigen kerk, geschonken aan vele goede doelen in binnen- en buitenland.

De kerk en de wereld

De diaconie ontvangt geld van kerkleden om hulp te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot de kerk behoren. Alleen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (werelddiaconaat). De diaconie geeft regelmatig informatie over projecten die zij financieel ondersteunt. Speciale diaconale aandacht is er voor ouderen en langdurig zieken. Naast ontmoetingsmiddagen kunnen zij deelnemen aan een begeleide vakantieweek en een dagje uit. Actief Uit het bovenstaande blijkt wij een actieve gemeenschap vormen. Zo zijn er vele vrijwilligers die zorgen voor bloemstuk in de kerk, vervoer, beamer en geluid, administratie en beheer, kerkblad en website, werk dat veelal achter de schermen gebeurt. Voorts wordt met hulp van een groep vrijwilligers het gebouw gebruikt of verhuurd voor verschillende activiteiten zoals vergaderingen door de geledingen, lezingen (V&T) en andere bijeenkomsten.

Contact

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de scriba (secretaris) van de kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten

Zondag 27 sept 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d.Plicht, pastor M. Lems-Groeneweg, ds. ...

Zondag 4 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 09.30 ds. T. Gaastra, Israëlzondag

Zondag 11 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 18 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, ZWO dienst
Immanuëlkerk
  • 16:30 pastor M. Lems-Groeneweg, Vesper