• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ik ben een burger van het Koninkrijk der Nederlanden: dit is het bewijs. (paspoort laten zien) En ik durf te wedden, dat dit bijna of helemaal voor ons allemaal geldt, hier in de kerk of thuis. Maar mensen die om met de woorden van lied 344 te spreken geloven dat “de Heer God is en anders geen, die vertrouwen op de naam van Jezus Christus, gestorven en weer opgestaan en het durven wagen met de Geest die ook nog heden de wereld en onszelf geneest”, wij dus, zijn volgens Paulus ook nog burger van een ander rijk. Dit rijk heet het Koninkrijk van God of zoals Mattheüs zegt: het Koninkrijk van de Hemel. Jezus bedoelt daar niet de hemel mee, het leven na dit leven. Wat Hij wel bedoelt, maakt Hij onder andere duidelijk in Mattheüs 13; een hele serie gelijkenissen passeren daar de revue. Wij hebben er zonet twee van gehoord, maar daarover zo meteen meer.

Te zien via https://dienstmeekijken.nl/ontmoetingskerkwv/, te horen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

 Voorgangers      : Ds. Anne ter Schuur – van der Plicht, Ds. Tinus Gaastra
Organist              : Anton Lok
Viool                    : Gerard van Viegen
M.m.v.                 : Zanggroep
Beamer               : Wil Marchand

Welkom en mededelingen
Stilte
Terwijl de kaarsen op tafel worden aangestoken luisteren we naar lied 72 vers 1 en 6

Bemoediging en groet en gebed van toenadering
Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Glorialied 146c vers 1, 3 en 7

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag

Kindermoment filmpje: Lied 91 Hemel Hoog ”Zo is het koninkrijk”

1e schriftlezing: Psalm 1
Lied 841 vers 1 en 4
2e schriftlezing: Filippenzen 3 vers 1 + 5 t/m 11
                          Matteüs 13 vers 34 en 35 + 44 t/m 46
Lied 339b

Overweging,           Meditatief moment
Lied 653 vers 1 en 7

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader

Collecte bij de uitgang: 1. RTW   2. Onderhoud geluidsinstallatie
Slotlied 425

Zending en Zegen

Toegift lied 757 vers 1, 2, 3, 4.
refrein: Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.

Verstilling zoeken – ont-moeting vinden


‘Ik heb jou, stilte, maar langzaam leren kennen.
Bij al onze contacten nam ik steeds het woord.
Was het mijn onzekerheid of eerder mijn onwennigheid?’


Meditatie in de christelijke traditie. 
Jezus zelf zocht de stilte op. Stilte heeft in het leven een functie. Ze is de verbindende schakel tussen diepere aardlagen van het bestaan – je wordt meer mens. In de christelijke traditie zijn mensen de stilte blijven zoeken. Verschillende (eeuwenoude) meditatiemethoden kunnen je leren om je open te stellen en te ontvangen van God, de Bron van je leven. 

Kerkdiensten

Zondag 4 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 09.30 ds. T. Gaastra, Israëlzondag

Zondag 11 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 18 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, ZWO dienst
Immanuëlkerk
  • 16:30 pastor M. Lems-Groeneweg, Vesper

Zondag 25 okt 2020

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk, RTW, Heilig Avondmaal