• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Inrichting Ontmoetingskerk

 • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te zien via https://dienstmeekijken.nl/ontmoetingskerkwv/, te horen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

 

Voorganger        : Pastor Margot Lems-Groeneweg

Organist             : Chris van der Ouw

M.m.v.                 : Zanggroep

Beamer               : Joost van Viegen

-----------------------------------------------

Welkom en mededelingen

Terwijl de kaarsen op tafel worden aangestoken luisteren we naar

lied 139 vers 1, 2 en 5

Groet

V:  De Heer zij met u

G: ook met u zij de Heer

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: ……….., door Christus onze Heer

G: Amen (gezongen)

Kyrië-gebed

Gezongen antwoord: Heer ontferm U (301k)

Glorialied:  Zingt volop Gods lof

DIENST VAN HET WOORD

Wij zingen biddend ons gebed voor de opening van de schriften:

Lied 317 vers 1 en 2

1e Schriftlezing: Jona 2

Lied 130 vers 1 en 3

Evangelielezing: Matteüs 14 vers 22 t/m 33

Lied 933 vers 1 t/m 3

Overweging,           Meditatief moment

Lied 361 vers 1 t/m 7

DIENST VAN DE TOEWIJDING

Gebeden en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte bij de uitgang

 1. diaconie      2. onderhoud gebouwen

Slotlied 418 vers 1, 2 en 4

Zending en Zegen

Uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdiensten van de Immanuël- en Ontmoetingskerk gemeente in de Ontmoetingskerk.
Ieder gemeentelid kan zich per 1 juli op onderstaande wijze aanmelden voor een kerkdienst:

 • Reserveren voor de eerstvolgende kerkdienst kan vanaf 1 juli alleen bij Tineke van der Eijk: 0182-617238.
 • Elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 19.00u - 20.00u
 • Reserveren kan NIET per mail.
 • Is het maximum aantal bezoekers bereikt dan kan men op de lijst voor de week erna gezet worden.
 • Er wordt bij reservering gevraagd naar gezondheidsklachten (hoesten e.d.).
 • Beide ingangen van de Ontmoetingskerk mogen gebruikt worden.
 • De kosters heten u welkom en verwijzen u naar de gemarkeerde plaatsen.
 • Jassen worden meegenomen naar de kerkzaal.
 • De kerk wordt verlaten, zoals u bent binnen gekomen, via dezelfde gemarkeerde route.
 • Collectemanden staan bij de uitgang.
 • Verzoeke liever geen gebruik te maken van het sanitair.
 • Vanwege het houden van de 1,5m afstand wordt er geen koffie of thee gedronken.

Kerkdiensten

Zondag 9 aug 2020

Ontmoetingskerk
 • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg

Zondag 16 aug 2020

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Zondag 23 aug 2020

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. T. Gaastra

Zondag 30 aug 2020

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal (onder voorbehoud)

Zondag 6 sept 2020

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW