• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Op de website van de TGV is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG).

Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. 

De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (voorheen Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’. 

De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen  gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september tot en met mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus. 

Inhoudelijk ligt de nadruk op zogenaamde basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw. Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een
hbo-opleiding. 

Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van één tot drie dagdelen in de Alexanderkerk te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor onder meer het bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.

 

Kerkdiensten

Zondag 21 juli 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra
De Rank
  • 10:00 Ds. C. Bregman, Soest (Avondmaal)

Zondag 28 juli 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. A. van Houwelingen, Noordwijk
De Rank
  • 10:00 Ds. R. ten Hoopen, Den Haag

Zondag 4 aug 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. J. Magliano-Tromp, den Haag
De Rank
  • 10:00 Dhr. A. van der Maas Albanië/W'veen

Activiteiten

----------------------
Privacy Verklaring